Menu
  • Language
  • NL
  • EN

Arnhem toren

EEN NIEUW ICOON VOOR ARNHEM
Het stationsgebied van Arnhem is binnenkort een mooi nieuw gebouw rijker. Ontwikkelaar Podium 26 Arnhem BV ontwikkelt hier ART (Arnhem toren). Het wordt een veelzijdig gebouw met diverse functies, zoals wonen, werken en horeca. Deze functies sluiten aan op de behoeften van de stad Arnhem en voegen kwaliteit toe aan de omgeving. Ook komt het ‘mix use’ karakter van het gebouw de dynamiek en (sociale) veiligheid van het stationsgebied ten goede. Naar verwachting start de bouw in het eerste kwartaal van 2023 en wordt het gebouw opgeleverd in het tweede kwartaal van 2025.

Locatie en gebouw
ART zal gevestigd worden in het hart van het stationsgebied van Arnhem. Tussen de Rijntoren en het gebouw van Pathé rijzen straks twee torens van 30 en 50 meter. Dankzij het bijzondere ontwerp van VenhoevenCS wordt ART een aantrekkelijke plek in de stad en de regio om te bezoeken en te verblijven. Het gebouw heeft een bijzondere gevel en geeft door zijn prominente plek extra allure aan het stationsplein.

ART is een MicroCity waar verschillende functies integreren en elkaar versterken. Het gebouw is gericht op een doelgroep waarbij ontmoeten, een gezonde lifestyle en beleving van groot belang zijn, evenals de sterke aansluiting met de stad. Voorzieningen in het gebouw kunnen gedeeld worden, wat het voor de gebruikers aantrekkelijk maakt en een toegevoegde waarde geeft aan de omgeving.

Samenwerking
Podium 26 Arnhem BV is een samenwerking tussen ABC Planontwikkeling en BTB Group. In 2017 won ABC de door NS Vastgoed en gemeente Arnhem uitgeschreven prijsvraag met het concept podium 26 - ART. In de tussentijd is dit uitgewerkt en komt de realisatie steeds dichterbij. Het voorlopige ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Arnhem. Zij staan positief tegenover het plan. Het bestemmingsplan komt binnenkort ter inzage en betreft alleen het toevoegen van functies, niet het vergroten van de bestaande bouwmogelijkheden op deze locatie.

Samenspraak
Op 9 maart 2022 vindt er een inloopbijeenkomst plaats om omwonenden, geïnteresseerden en andere stakeholders te informeren over de ontwikkelingen rondom ART. Dan is er ook gelegenheid voor de omgeving om mee te praten over o.a. de invulling van de publieke functie van het gebouw. Wilt u een uitnodiging ontvangen? Meld u dan via www.arnhemtoren.nl aan voor de nieuwsbrief en u wordt op de hoogte gehouden van de bijeenkomst en ontwikkelingen van ART. 

PODIUM 26 ARNHEM
De Wetstraat 26
6814 AP Arnhem
KVK 68361238