Privacy policy

Privacy policy

Deze privacy policy is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten van BTB Group B.V. (hierna te noemen: BTB Group). Wij respecteren uw privacy en zorgen er voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit doen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens inzetten, leest u in deze privacy policy. Als u meer wilt weten of vragen heeft over onze privacy policy kunt u contact opnemen. Dit kan per e-mail via info@btbgroup.nl.

Persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van deze website, kan de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke en/of bedrijfsgegevens op te geven, zoals naam en adres. Dergelijke gegevens zullen door BTB Group te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld en alleen ten behoeve van de relatie met BTB Group worden verwerkt. BTB Group zal de gegevens van de gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. In dergelijk gevallen zijn deze derden niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

Hoewel niet iedere gebruiker zich er wellicht van bewust is, wordt door uw aanwezigheid op het internet tussen uw computer en andere computersystemen continu informatie uitgewisseld, zoals IP-nummer, type besturingssysteem, type internetbrowser, etc. Bij beheerders van de computersystemen en websites is deze informatie beschikbaar en kan die informatie worden gebruikt om kwaliteit en toegankelijkheid van de betreffende website te verbeteren. Voor zover onze beheerder dergelijke gegevens gebruikt, worden deze gegevens louter en alleen ten behoeve van het verbeteren van onze website gebruikt en zal de informatie na gebruik worden verwijderd.

Uw gegevens

In de volgende situatie bewaren wij uw gegevens:

  • Als u contact met ons opneemt
    Bijvoorbeeld via e-mail of via ons contactformulier op de website www.btbgroup.nl.
    Bewaartermijn: Tot 6 maanden na het laatste contactmoment *

* Wij bewaren uw gegevens bij een ‘gerechtvaardigd belang’ (u neemt contact met ons op en wij willen u zo goed mogelijk helpen) en vanwege contractuele afspraken. Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan nodig is of dan de wet ons verplicht.

Dit doen wij nooit met uw gegevens

In geen enkel geval verkopen wij uw gegevens door aan derden. Informatie die u bij ons achterlaat of ons toestuurt is dus veilig.

Beveiliging van uw gegevens

De gegevens die we van u bewaren, worden zo veilig mogelijk opgeslagen. Zo zorgen we er voor dat de server en het CMS waar onze website draait voorzien is van de laatste security patches. Niet iedereen bij BTB Group heeft bovendien toegang tot uw gegevens.

Gegevens inzien, laten wijzigen of laten verwijderen

U heeft het recht om alle persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op via info@btbgroup.nl.

Google analytics

De website van BTB Group maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om BTB Group te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies

Om ervoor te zorgen dat onze website goedt werkt, gebruiken wij en derden (bijvoorbeeld Google, zoals hierboven genoemd) cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door een bezochte internetpagina op de computer van een bezoeker worden geplaatst. In deze cookies kunnen bijvoorbeeld de voorkeuren van de bezoeker worden vastgelegd, zodat de internetpagina bij een volgend bezoek automatisch aan deze voorkeuren kan worden aangepast. Ook kunnen (tijdelijke) cookies worden gebruikt om de werking van een internetpagina te verbeteren. Voor zover BTB Group dergelijke cookies gebruikt, zijn deze bedoeld om onze website efficiënter te laten werken en niet om gegevens over het individuele internetgebruik te verzamelen.

Links naar andere websites

De website van BTB Group bevat links naar andere websites die buiten het btbgroup.nl-domein liggen. Deze links zijn slechts opgenomen ter informatie voor de gebruikers van onze site. BTB Group is noch verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites, noch voor de privacybescherming op die sites.